دکتر سید حمید عباسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

IMG_0001_NEW

دکتر سید حمید عباسی

سمت: عضو هیات علمی گروه کامپیوتر
پست الکترونیک : h.abbasi@damghaniau.ac.ir
آدرس : دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- گروه کامپیوتر

شبکه های اجتماعی

توضیحات مختصر

سابقه فعالیت

مهارت ها